רפואה ציבורית ורפואה פרטית במדינת ישראל

על פי חוק מגיע לכל אזרח ישראלי טיפול רפואי במסגרת קופות החולים ובתי החולים, כאשר חלק מהשירותים ניתנים בחינם ובחלקם נגבית השתתפות עצמית.
כאשר אדם זקוק לבדיקת רופא, טיפול או ניתוח, זכותו לקבל את השירות במסגרת הרפואה הציבורית. לשם כך מופעלת בכל קופות החולים מערכת מרפאות בתחומי הרפואה השונים, לצורך מענה טיפולי למקרים שאינם דחופים, ומוקדי חירום הנותנים מענה ראשוני למקרים דחופים.
במידה ויש צורך בטיפול דחוף אשר אינו ניתן לטיפול במסגרת המוקדים, מופנים החולים לאחד מבתי החולים הציבוריים, שם ייבדקו בחדר המיון  ויוחלט האם לאשפז או שמא לשחרר להמשך טיפול אמבולטורי.
במידה ומדובר בבעיה שאינה דורשת אשפוז דחוף, אך הומלץ על ביצוע ניתוח, עומדת בפני החולה אפשרות הבחירה: האם לקבל את הטיפול במסגרת הרפואה הציבורית או במסגרת הפרטית.

הרפואה הציבורית:
במסגרת זו, ניתן לקבל ללא עלות נוספת, טיפולים ניתוחיים בתחומים רבים, הן דחופים והן אלקטיבים, הטיפול ניתן בבתי החולים הציבוריים על ידי רופאים המועסקים בהם.
המטופלים מופנים למרפאות החוץ של בתי החולים, לרוב על ידי רופא מטעם קופת החולים, מצוידים בטופס 17. לאחר בדיקה במרפאה יחליט הרופא האם באמת נחוץ ניתוח, ובמידה ויש צורך בכך יופנה המטופל לביקורת לפני ניתוח.
במסגרת הביקורת אשר נעשית במחלקה המנתחת, ייבדק המטופל שוב על ידי רופאי המחלקה, יוסברו לו אפשרויות הטיפול וכמו כן, סיכוני הניתוח והסיכויים להצלחה.
במידה ויחפוץ בכך, ישובץ המטופל לניתוח על פי תוכניות הניתוחים ובכפוף לאילוצי המערכת, ולאחר הניתוח ימשיך במעקב במסגרת בית החולים עד לשחרור ממעקב.

היתרונות במסגרת הציבורית:
1)    טיפול על ידי מערכת רפואית גדולה .
2)    ללא עלות כספית
3)    בד"כ רופא בכיר יהיה נוכח, וידריך את המתמחים במהלך הניתוח, או ינתח בעצמו.

החסרונות ברפואה הציבורית:
1)    לא ניתן לקבוע את זהות המנתח.
2)    תור ההמתנה למרפאה ולניתוח ארוך באופן יחסי למערכת הפרטית.
3)    במרפאות זמן הבדיקה הינו קצר , ולא תמיד מאפשר הענקת יחס אישי.


הרפואה הפרטית:
תורי ההמתנה הארוכים במסגרת הציבורית, והרצון של המטופלים להחליט מי יטפל בהם ומי ינתח אותם, גורם לאחוז גבוה יחסית  מהאזרחים לבטח את עצמם ואת משפחתם בביטוחי בריאות פרטיים.
הביטוחים הפרטיים אמורים לאפשר למבוטחים לקבל שירותי רפואה באופן פרטי כולל בדיקה על ידי מומחה והחזרים על ניתוחים פרטיים.

האם ניתן להפעיל את הביטוח הפרטי בבתי חולים ציבוריים?
לא! השירות הפרטי אינו ניתן במסגרת הרפואה הציבורית או בבתי החולים הציבוריים!, מעבר לכך, על פי תקנות השירות הציבורי, מטופל אשר נבדק במרפאה של בית חולים ציבורי או נותח שם, לא יוכל לקבל טיפול או ניתוח במסגרת הפרטית, על ידי הרופא שטיפל בו במסגרת הציבורית.

הוחלט שיש צורך בניתוח, מה עלי לעשות?
במידה והחלטתם לעבור ניתוח באופן פרטי, עליכם לפנות לרופא שבחרתם, ולאחר שהמליץ על ניתוח, לפנות לחברת הביטוח עם מכתב ההפניה ממנו. במכתב זה מפורטת האבחנה, וסוג הניתוח, וכמו כן עלות שכר המנתח.
הביטוח אמור לאשר את הכיסוי הביטוחי, וליצור קשר עם המרכז הרפואי בו יתבצע הניתוח על מנת לקבל אמדן עלות ביצוע הניתוח.
במידה והביטוח מאשר את הניתוח, יקבע הרופא תאריך לביצוע הניתוח בתאום עם המטופל.
לחברות הביטוח ישנם לעיתים הסכמים עם רופאים מנתחים (מנתחים בהסדר), האינטרס של חברת הביטוח הוא להפנות את המבוטח לאחד המנתחים שבהסדר, ועל כן יציעו לכם לבחור מנתח מתוך רשימה, תוך הבטחה לכיסוי כספי מלא או השתתפות עצמית מופחתת.
מטרת הביטוח הרפואי הוא לאפשר לכם בחירת המנתח על פי רצונכם! במידה והמנתח שאותו בחרתם אינו בהסדר יתכן שתדרשו לשלם את הפער שבין המחיר בפועל, לסכום אותו חברת הביטוח מאשרת.
חברות ביטוח הנחשבות רציניות, יאפשרו לכם לבחור את המנתח ללא מניפולציות, ובהשתתפות עצמית נמוכה.
שיטה נוספת של חברת הביטוח לחסוך, היא להמליץ למנותח לעבור את הניתוח בבית חולים ציבורי, ולקבל תשלום כספי מהביטוח כפיצוי על כך שלא הפעילו את הביטוח.
אין ספק ששיטה זו (שכיום אינה חוקית לגבי ביטוחים חדשים), מיטיבה עם חברות הביטוח, אולם  עליכם לשאול את עצמכם: במידה ומנסים לשכנע אתכם לעבור את הניתוח בבי"ח ציבורי, אולי אין צורך בביטוח פרטי? 


יתרונות הרפואה הפרטית
1)    זמינות גבוהה של חדר ניתוח ושל שרותי המרפאה.
2)    במרפאה, יש זמן מספיק, המאפשר בדיקה איכותית ומתן הסבר מפורט למטופל
3)    אתם בוחרים את הרופא המנתח לפי רצונכם, והוא יהיה זה שגם ינתח בפועל.
4)    סיכוי נמוך מאד לביטול הניתוח ברגע האחרון.
5)    לאחר הניתוח יש קשר ישיר עם הרופא המנתח, והוא זה שמבצע את המעקב הרפואי לאחריו. 

חסרונות הרפואה הפרטית
1)    עלות כספית, בד"כ צורך בביטוח פרטי שיכסה זאת.